Scouting Don Bosco Inschrijven

Inschrijven

Je bent er uit, Scouting wordt jouw hobby!

Wij zijn blij dat je na drie keer meedraaien hebt besloten lid te worden! Je bent dan ook van harte welkom bij onze club. In het onderstaande formulier vragen wij om wat belangrijke informatie voor ons papierwerk. Ook regelen wij direct een machtiging tot incasso, zo hoef je daar ook niet meer naar om te kijken. Na het versturen van dit formulier zal je inschrijving worden verwerkt in onze ledenadministratie.

Welkom!

Speleenheid

Persoonsgegevens (lid)

Contactgegevens

IBAN gegevens

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, Scouting Don Bosco tot automatische incasso van de verschuldigde contributie. De automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier door de ondertekeningsbevoegde.

Hierbij verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de persoon zoals hierboven vermeld in te willen schrijven bij Scouting Don Bosco te Beneden-Leeuwen en akkoord te gaan met de automatische incasso van bovenstaand IBAN