Scouting Don Bosco over don bosco
Background Image

Over Don Bosco

Scouting Don Bosco in Beneden-Leeuwen is opgericht in 1946. Wij zijn een actieve, diverse maar zeker ook ontzettend gezellige scoutinggroep met meer dan 100 leden en 30 leidinggevenden.

Je vindt ons iedere vrijdagavond en zaterdagochtend in of bij de blokhut.

Afbeelding Scouting Don Bosco

Johannes (Don) Bosco

Scouting Don Bosco dankt zijn naam aan Johannes (Don) Bosco. Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (nu: Castelnuovo Don Bosco). Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog, wist door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met de waarde van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek.

 Oorspronkelijk is Scouting Don Bosco dan ook een rooms katholieke scoutinggroep. Deze invloeden hebben de laatste jaren plaats gemaakt voor de SCOUTS visie van Scouting Nederland.

Afbeelding Scouting Don Bosco

Onze visie: SCOUTS

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.

De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben:

  • Samen: Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting;
  • Code: Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van Scouting;
  • Outdoor: Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde;
  • Uitdaging: Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen;
  • Team: Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden;
  • Spel: Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Afbeelding Scouting Don Bosco

Scouting Nederland

Scouting is een wereldwijde organisatie met zo'n 25 miljoen leden. In Nederland zijn alle scoutinggroepen aangesloten bij het overkoepelende orgaan Scouting Nederland. Deze organisatie verzorgt onder andere trainingen voor leidinggevende, adviesdiensten voor haar leden, het aanbod van de Scoutshops en diverse landelijke activiteiten zoals Nationale Jamboree en de Scout-In. 


Don Bosco valt tevens onder Gewest Gelderland, die weer op gedeeld is in diverse regio's waaronder regio Rivierenland, waartoe Don Bosco tevens behoort. Ook scoutinggroepen uit Culemborg, Dreumel, Lienden, Maurik, Tiel en Zetten vallen onder deze regio. Vanuit de regio worden dingen georganiseerd die het samenwerken en samenspel tussen de groepen stimuleren, zoals sport- en speldagen en bijvoorbeeld DWEK-dagen en Bever-Doedagen.